søndag, februar 19, 2006

Samtale med Susanne


Jeg har i dag haft en samtale med Susanne Nyrop (min gamle samarbejdspartner fra cand. pæd.-studiet på DPU). Hun har i nogle år arbejdet intensivt med kollaborative læringsredskaber på nettet. Samtalen rejste en del nye perspektiver omkring medieforløbet og anvendelsen af diverse publiceringsredskaber i forbindelse med vores videre arbejde.

Der er tale om en verden, der åbner sig, hvor der sker udviklinger på en række felter og hvor Susanne kan være gatekeeper og introducerende til hele feltet. Det drejer sig om udover blogger.com om redskaber med nye eksotiske navne som elgg.com, suprglu, frapprmap og wickispaces, som der skal kigges nærmere på og vælges iblandt.
Perspektivet er, at hun både vil kunne gå ind som ressourceperson i det pilotforløb, som skal foregå i uge 10-14 og desuden indgå som kursusinstruktør i forbindelse med næste års medieforløb op til jul.
Anvendelsen af blogs vil kunne kombineres med at vi anvender de studerendes egne ressourcer - fx anvendelsen af mobiltelefoner til optagelse af både lyd og billeder og anvender dem til upload af tale, musik, fotos eller videoclip i forbindelse med deres arbejde med projekt i medieforløbet.
Vi tænker at lave en forudgående brugerundersøgelse, hvor vi finder ud af hvad de har til rådighed og på hvilke niveauer det vil være godt at sætte ind med kurser.
Hun nævte endelig til slut, at George Siemens og hans teoretiseren om begrebet "Connectivism" er uomgængeligt, når man beskæftiger sig med dette felt.