lørdag, februar 25, 2006

Informasjonskompetanse og skolebibliotek - norsk blog

Oppe i Norge sidder danskeren Niels Damggard som underviser skolebibliotekarer indenfor informationskompetance;
Niels har jeg lært at kende i forbindelse med vores Nordiske Stemme online konference; han er meget vidende og engageret indenfor bibliotek 2.0 Sammen med to kolleger har han en co-blog om Informasjonskompetanse og skolebibliotek der henvender sig til

skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.
Informasjonskompetanse og skolebibliotek

tirsdag, februar 21, 2006

Wiki, blogs og media i undervisning på Stanford

På Metamedia @ Classroom på Stanford University kan man finde nogen tiltalende enkle undervisningsforløb, præsenteret som wiki og med adgang til at læse de studerendes egne blogs. En af underviserne er Howard Rheingold - hans kursus hedder Digital Journalism og er struktureret overskueligt i en Wiki (her anvendes den server-baserede Wikimedia,som er Open Source). Man kan læse kursusplanen, noter til de fire lektioner, udvalgte online kildetekster og ikke mindst følge de studerendes blogs. Det ser både relevant og inspirerende ud som et praktisk eksempel.

Har inviteret Christine

Da jeg nu har fået tildelt status som moderator, kunne jeg se i Settings, at Christine ikke havde fået en egentlig invitation til at deltage i vores blog, så nu har jeg gjort det. Jeg har vedlagt følgende introduktion:

Kære Christine,
dette er en invitation til den weblog, som William har oprettet for at undersøge og samle materiale omkring forberedelsen af et forløb med internet/medier. Jeg er Susanne Nyrop, som tidligere har samarbejdet med William på DPU, og som meget gerne vil dele viden og inspiration med jer på Zahle. Vi glæder os, til du kommer hjem fra turen!
Læs mere i bloggen!

mange hilsner,
Susanne

søndag, februar 19, 2006

Fællesskaber på nettet - også med multimedier

Begrebet web 2.0 henviser til de mange muligheder der idag findes for selv at opsøge, skabe, tilføje og sammenflette indhold uden at skulle kende til programmering. Vi kan have vores billeder i online fotoalbum, og lade andre se dem og kommentere dem - og mærke dem med egne indeks-ord - såkaldte tags. Vi kan indtale egne tekster, og lægge billeder og video på - og dele det med andre som så kan lytte, se, læse, kommentere, låne indhold og få inspiration til egne sider osv. Det begyndte med tekst-blog og idag er der mange kombinationsmuligheder, og det meste kan afprøves i gratis versioner, siden kan man overveje at betale et mindre beløb for at få mere plads, flere funktioner, ingen reklamer osv. det foreløbig mest udbredte form er stadig webloggen som har fået stor udbredelse også indenfor undervisning overalt i verden. Personlig finder jeg det betydningsfuldt at vi sm undervisere kan gå foran og tilegne os nogen af de færdigheder som for mange unge er blevet almindelig dagligdag, tænk bare på de udbredte datingsider, chatrum og online spil som hurtigt er blevet en del af det samlede mediebillede. For den ukyndige kan det ligne tidsrøveri og det der er værre, men i kyndige hænder kan mulighederne for at skabe nye forbindelser og samarbejde på tværs af geografiske og kulturelle skel have stor pædagogisk værdi.

Jeg har lige siden jeg kom på nettet i 1994 været med til utallige virtuelle forløb som deltager, gæstelærer, mentor og tilrettelægger, gennem fælles eksperimenter, kurser og online konferencer for undervisere og studerende, som er spredt over hele verden. Jeg oplever i stigende grad et markant paradigmeskift, som opstår gennem samarbejde og vidensdeling over nettet i en udstrækning jeg for ti år siden drømte om, og som nu faktisk er muligt og finder sted i virkeligheden. En væsentlig faktor er de årligt tilbagevendende seks ugers kurser for sprogundervisere over hele verden, the Electronic Village Online, som jeg deltog i som nysgerrig observatør i 2002 for første gang, og siden blev rekrutteret som co-moderator, i år kører jeg en workshop om collaborative blogging for sporægundervisere (sammen med to andre lærere fra Canada og Australien). Vi har 160 deltagere fra over 50 lande - som kan ses her på vores fælles verdenskort på Frappr!, hvor de selv lægger deres billede op og plotter deres by ind. Allerede her er der tale om et skift - for et par år siden måtte vi selv om undervisere bruge en del energi på at lave en fællesside med alle disse deltagerbilleder; i år gør deltagerne selv den del af arbejdet. De kommer selv med mange gode forslag og eksempler på hvordan de forsøger at anvende andre værktøjer end lige netop Blogger som vi valgte som fælles basis.

Weblog-formatet er godt som værktøj for refleksive læringsforløb, fordi det er gjort temmelig enkelt at skrive kortere tekster og blive synlig på nettet - bloggen indbyder til kommentarer og eventuelt deltagelse i en fælles blog, sådan som her på http://blogenough.blogspot.com og . Rækkefølgen er fortløbende datomærkede indlæg eller poster, sidst står øverst hvad der godt kan være en overvindelse fordi vi aer vant til at læse oppefra og ned.

Det meget udbredte og tilgængelige Blogger (som Will også anvender her) er et gennemprøvet velfungerende og enkelt værktøj, som kan tages i brug med det samme. Når man vil holde øje med amnge blogs, er det godt at kunne overskue dem i Bloglines, hvor man abbonnerer på opdateringer. Bloglines kan desuden fungere som weblog - men det er nu ikke min favorit.

En eksperimenterende type blog som elgg.net retter sig mod det fælles format og forsøger at åbne for en læringsportfolio, det er dog stadig en fremtiderettet strategi som behøver erfaringer fra mange brugere i en praktisk hverdag.

Med blog-formatet oplever man visse begrænsninger især hvad angår mulighed for at strukturere en større opgave på en overskuelig måde, og her vil jeg gerne pege på wiki (fælles online tekst dokumenter) som et alternativ til bloggen evoblog06.wikispaces.com/ Wikispaces tilbyder en god hyperstrukture med en række sider underordnet selve hovedsiden.Wiki formatet giver mulighed for den helt åbne udgave hvor alle og enhver kan læse, skrive og redigere, desværre er den tid på nettet vist ved at være ovre; den totale åbenhed bliver desværre misbrugt til meningsløse drillerier. Næste trin er åben for læsere og inviterede deltagere kan skrive og redigere; altså den oplagte platform for samarbejde. I den viste udgave danner vores wikispace baggrund for vores ugeplan i den seks uger lange workshop, som vi har redigeret og justeret løbende undervejs.
Selve tilblivelsen er åben, idet hver side har gemt alle versioner i History. Wikispaces har plads til billeder, men man kan også linke til billedmateriale som man har placeret eller låner andre steder på nettet,hvor det er helt legalt at give fælles rettigheder, for eksempel på www.flickr.com/photos/netopnyrop/sets/1493722/ her er mine egne billeder fra et undervisningsforløb for internationale studerende på universitetet i Remagen, Tyskland, taget af en kollega som dokumentation.

Og nu vi er ved at kaste nye ting på bordet, så er det jo blevet enkelt at tilføje ikke bare billeder, men også lydfiler og videoklip. ofte kædet sammen af blog-funktioner og podcast opdatering via RSS 2.0 , altså audioblog, videoblog og podblogs. Men det vil jeg vende tilbage til; det er her mobiltelefonen kunne gøre nytte!

Samtale med Susanne


Jeg har i dag haft en samtale med Susanne Nyrop (min gamle samarbejdspartner fra cand. pæd.-studiet på DPU). Hun har i nogle år arbejdet intensivt med kollaborative læringsredskaber på nettet. Samtalen rejste en del nye perspektiver omkring medieforløbet og anvendelsen af diverse publiceringsredskaber i forbindelse med vores videre arbejde.

Der er tale om en verden, der åbner sig, hvor der sker udviklinger på en række felter og hvor Susanne kan være gatekeeper og introducerende til hele feltet. Det drejer sig om udover blogger.com om redskaber med nye eksotiske navne som elgg.com, suprglu, frapprmap og wickispaces, som der skal kigges nærmere på og vælges iblandt.
Perspektivet er, at hun både vil kunne gå ind som ressourceperson i det pilotforløb, som skal foregå i uge 10-14 og desuden indgå som kursusinstruktør i forbindelse med næste års medieforløb op til jul.
Anvendelsen af blogs vil kunne kombineres med at vi anvender de studerendes egne ressourcer - fx anvendelsen af mobiltelefoner til optagelse af både lyd og billeder og anvender dem til upload af tale, musik, fotos eller videoclip i forbindelse med deres arbejde med projekt i medieforløbet.
Vi tænker at lave en forudgående brugerundersøgelse, hvor vi finder ud af hvad de har til rådighed og på hvilke niveauer det vil være godt at sætte ind med kurser.
Hun nævte endelig til slut, at George Siemens og hans teoretiseren om begrebet "Connectivism" er uomgængeligt, når man beskæftiger sig med dette felt.

Tak for invitationen!

Dette er en hilsen